Introduction

Unsur-Unsur Hukum

  Unsur idiil mencakup hasrat susila dan rasio manusia, hasrat susila menghasilkan azas-azas hukum (“rechtsbeginzelen”; misalnya tidak ada hukuman tanpa kesalahan), sedang rasio manusia menghasilkan pengertian-pengertian hukum(“rechtsbegrippen”; misalnya subyek hukum, hak dan kewajiban, dst). Unsur ini kemudian menghasilkan kaedah-kaedah hukum … Continue reading

Ruang lingkup disiplin hukum

Ilmu-ilmu hukum sebagai kumpulan dari berbagai cabang ilmu pengetahuan, antara lain meliputi: Ilmu tentang kaedah atau normwissenschaft atau sollenwissenschaft, yaitu ilmu yang menelaah hukum sebagai kaedah, atau sistem kaedah-kaedah,dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum, Ilmu pengertian, yaitu ilmu tentang pengertian-pengertian … Continue reading

9 (sembilan) pengertian hukum

Hukum sebagai ilmu pengetahuan, yakni pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran Hukum sebagai disiplin, yakni suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi Hukum sebagai kaedah, yakni pedoman atau patokan sikap tindak atau perikelakuan yang pantas … Continue reading

NPS Law Office
Office 8 Level 18-A Sudirman Central Business
District (SCBD) Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190
< !-My calendar widget - HTML code - mycalendar.org -->< !-end of code-->
< !-Local Time Clock widget - HTML code - localtimes.info -->< !-end of code-->
Flag Counter
PageRank Checker